EHEDG - Nederland

The European Hygienic Engineering and Design Group

Welkom op de website van EHEDG Nederland

EHEDG Nederland houdt u op de hoogte over ontwikkelingen m.b.t. het hygiënisch produceren van voedingsmiddelen.

meer weten

Activiteiten

EHEDG is in Nederland actief met het:

  • publiceren van de richtlijnen ontwikkeld door EHEDG International in de Nederlandse taal
  • organiseren van regionale bijeenkomsten m.b.t. de laatste ontwikkelingen
  • adviseren van wetgever, toezichthouder
  • geven van trainingen op het gebied van hygiënisch ontwerpen aan architecten, apparatuurontwerper, - bouwer en gebruiker.

De lezingen zijn na opgave van personalia en emailadres vrij te downloaden.

De Nederlandstalige richtlijnen worden u na ontvangst van de bestelling met rekening toegestuurd.

EHEDG Nederland heeft sinds Juni 2008 een samenwerkingsverband met TNO, om een bredere bekendheid te geven aan de mogelijkheden van hygiënisch procesontwerp en -voering.

Secretariaat:

EHEDG Nederland

t.a.v. Michael Evers

Heggerenkweg 17

8171 PD Vaassen

Emailadres: info@ehedg.nl

Voor Engelstalige informatie verwijzen wij naar de Internationale website / For information in English please visit the international website

EHEDG international website